කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යල 13 ක අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වලට වට්ටක්කා ටොන් 150 ක් පමණ නොමිලේ බෙදාහැරීමට රජය විසින් කටයුතු සම්පාදනය කර තිබෙනවා.

වට්ටක්කා මිල දී ගෙන ජනතාවට නොමිලේ බෙදා දීම සිදු වන්නේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ විශේෂ කාර්ය සාධක බලකායේ උපදෙස් පරිදි වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්