ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා සහ ප්‍රාදේශීය වසංගත විද්‍යාඥවරයා ස්ථාන මාරු කර තිබෙනවා. ඒ, ගාල්ල උණවටුනේ පිහිටි දිස්ත්‍රික් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලයේදී අවිධිමත්ව කොවිඩ් එන්නත් දුන් බවට එල්ල වූ චෝදනා හේතුවෙන්.

බස්නාහිර පළාතේ පිරිසකට ගාල්ල ප්‍රදේශයේදී ඇස්ට්‍රසෙනෙකා එන්නත ලබාදුන් බවට නැගුණු මෙම චෝදනාවට අදාළව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බව ඊයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කර සිටියා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්