කොවිඩ්- 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදලට යැයි පවසමින් මුදල් එක්රැස් කිරීමේ සිද්ධීන් කිහිපයක් ජනාධිපති කාර්යාලය වෙත වාර්තා වී තිබෙනවා.

එම අරමුදලට ඍජුව මුදලින් හෝ චෙක්පතකින් හෝ වෙනත් පිළිගත් ගෙවීම් මාර්ගයකින් දායකවනු හැර කිසිවෙකුට හෝ සංවිධානයකට මුදල් ගෙවීමක් සිදු නොකරන ලෙසයි ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.

ලංකා බැංකුවේ ආයතන ශාඛාවේ  අංක 85737373 දරණ  විශේෂ ගිණුමට  පරිත්‍යාග බැර කෙරේ.

එවැනි වංචනික කි‍්‍රයා පිළිබඳ ළගම ඇති පොලිස් ස්ථානයට දැනුම්දෙන ලෙස ද මෙහිදී ඉල්ලීමක් කෙරුණා.

එවැනි වංචනික කි‍්‍රයා පිළිබඳ 011 2 354 479 හෝ 011 2 354 354 යන දුරකථන අංක අමතා ද දැනුම් දිය හැකියි.

මේ වනවිට කොවිඩ්- 19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ සංරක්ෂණ අරමුදල සඳහා බැරවී ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 314 කට අධික බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කර සිටියා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්