අලුත උපන් දරුවන්ට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වීමට ඇති හැකියාව නිසා දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍යවරුන් වැඩිදුරටත් උනන්දු වන බැවින් බැංකොක්හි පිහිටා ඇති රෝහලක කුඩා දරුවන්ට වෛරසය ආසාදනය වීම වැළැක්වීමට විශේෂ මුහුණු ආවාරණයක් සකස් කර තිබෙනවා.

එම ආවාරණ සහිත දරුවෙකු වඩාගෙන සිටින හෙදියකගේ ඡායාරූප මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය පුරා ඉතා සීඝ්‍රයෙන් සංසරණය වනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්