කළුබොවිල ශික්ෂණ රෝහලේ COVID-19 රෝගියෙකු වාර්තා වීමෙන් අනතුරුව එහි වාට්ටුවක් වසා දමා තිබෙනවා.

එම වාට්ටුවේ සිටි රෝගීන් 15 දෙනෙකු සහ කාර්ය මණ්ඩලය 20දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමුකළ බව කළුබොවිල දකුණු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ පවසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්