කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම පාලනය කර ඇති බවට නිශ්චිත විද්‍යාත්මක නිර්ණායකයන් ‌නොමැතිව මහමැතිවරණය පැවැත්වීම පිළිබද තමන් එකඟ ‌නොවන බව මැතිවරණ ‌කොමිස‌‌මේ සාමාජික මහාචාර්ය රත්නජීවන් හූල් මහතා මැතිවරණ ‌කොමිසම ‌වෙත දැනුම් දීමක් කර ඇත.

එම ‌කොමිසමේ සභාපති මහින්ද ‌දේශප්‍රීය මහතා ‌වෙත ලිපියක් ‌යොමු කරමින් හූල් මහතා ‌මෙම දැනුම් දීම කර තිබේ.

මෙහිදී ‌කොරෝනා වෛරසය පාලනය ‌කොට ඇති බවට විද්‍යාත්මක තහවුරු කිරීමකින් ‌තොරව මහමැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් තම විරෝධය දැක්වීමට ‌හේතු ගණනාවක්ද සිය ලිපිය මගින් හූල් මහතා මැතිවරණ ‌කොමිසමේ සභාපතිවරයා ‌වෙත ‌පෙන්වා දී ඇත.

ඒ අනුව හූල් මහතා අවධාරණය ‌කොට ඇත්තේ මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනයක් නම් කරමින් නව ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් ‌නොකරන ‌ලෙසටය.

කෙසේවෙතත් මැතිවරණ ‌කොමිසම සහ ‌සෞඛ්‍ය අංශ, ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන්, ‌පොලිස්පති ඇතුලුු කණ්ඩායමක් සමග අද (20) සවස රැස්වීමක් පැවැත්වීමට නියමිත අතර එහිදී මැතිවරණය පවත්වන දිනය පිළිබද අවසන් තීන්දුවක් ගැනීමට නියමිතය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්