ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති කාල සීමාව තුළ කුච්චවෙලි ආලංකුලම වැව අසල පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් සහ එහි වන රක්ෂිතය කිසියම් පිරිසක් විසින් විනාශ කර ඇත.

කිසියම් සංවිධානාත්මක පිරිසක් විසින් මෙම පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයක් සහ එහි වන රක්ෂිතය විනාශ කර දමා ඇති බව වාර්තා වෙයි. 

මේ පිළිබඳ සැලවූ නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය ආරක්ෂක අංශ වෙත උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ ඊට අදාළ පුද්ගලයන් වහාම අත්අඩංගුවට ගෙන නීතිය ඉදිරියට ගෙන යන ලෙසය.  

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්