කොරෝනා පරීක්ෂණ සඳහා බේරුවල කුට්ටිමලේ පල්ලියට ගිය කළුතර මහ රෝහලේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරින්ට එම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ විරෝධය එල්ලවී ඇති අතර පල්ලියේ ගේට්ටුව වසා ඉබි යතුරුත් දමා ඇති බව කළුතර මාධ්‍යවේදියෙක් වීඩියෝවක් මුදා හරිමින් පවසනවා.

පසුව පොලිස් නිලධාරින්ගේ මැදිහත්වීමෙන් ගේට්ටුව කඩා කාර්ය මණ්ඩලය එලියට ගෙන ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්