බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රි ලංකා කණ්ඩායම අතර එක්දින සහ පන්දුවාර 20/20 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය මේ මස දී පැවැත් වේ. 

තරඟ 03කින් සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ආරම්භක තරඟය මේ මස 22වනදා කොළඹ එස්.එස්.සී ක්‍රිඩාංගනයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතයි. 

තරඟාවලියට පන්දුවාර 20/20 තරඟ 02ක්ද ඇතුලත් වේ. 

කොදෙව් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රි ලංකාව අතර මෙතෙක් එක්දින තරඟ57ක් පවත්වා ඇති අතර ඉන් තරඟ 26ක් ශ්‍රි ලංකා කණ්ඩායමත්, තරඟ 28ක් කොදෙව් කණ්ඩායමත් ජයගෙන තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්