රාජගිරියේ පෞද්ගලික ගොඩනැඟිල්ලක ස්ථාපිත කර ඇති කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය හෙට බත්තරමුල්ලේ පිහිටි ගොවිජන මන්දිරය වෙත රැගෙන යාමට තීරණය කර ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ හෙට පෙරවරු 08.30ට ගොවිජන මන්දීරයේදී අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු නිල වශයෙන් ආරම්භ කිරිම සිදු කෙරෙන බවයි.

මෙම අවස්ථාවට මහවැලි කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග හා ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා මෙන්ම අමාත්‍යාංශ නිලධාරින් සහභාගීවිමට නියමිතයි.

රාජගිරියේ පිහිටි පෞද්ගලික ගොඩනැඟිල්ලක කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යාමේදී අධික කුලී මුදලක් වැය කිරිමට සිදු වූ අතර එම අමාත්‍යාංශය අදාල ගොඩනැඟිල්ලෙන් ඉවත් කිරිමට පසුගිය දා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබුණි.

කෙසේ වෙතත් අමාත්‍යාංශය එම ගොඩනැඟිල්ලෙන් ඉවත් කිරිමේ කටයුතු ප්‍රමාද විම හේතුවෙන් කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය පමණක් එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කර ගොවිජන මන්දිරය වෙත රැගෙන යාමට විදුර වික්‍රමනායක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කටයුතු කළේය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්