තම ප්‍රදේශයේ කුඹුරු අක්කර ගණනාවක් මේ වනවිට කීඩෑ උවදුරකට ලක්ව විනාශ වෙමින් පවතින බව මහියංගන ගොවීන් පෙන්වා දෙයි.

ඔවුන් පවසන්නේ මේ වෙත කිසිවෙකුගේ හෝ අවදානය මෙතෙක් යොමුව නොමැති බවයි.

මෙලෙස කීඩෑ උවදුරට ගොදුරුව ඇත්තේ මහියංගනයේ කුඹුරුයි.

බොහෝ දුෂ්කරතා මැද සිදුකළ වී වගාවේ අස්වැන්න කීඩෑ උවදුර හේතුවෙන් විනාශ වෙමින් පවතින බව ගොවීන් පෙන්වා දෙයි.

මේ පිළිබඳව වගකිවයුතු නිලධාරීන් දැනුවත් කළද ඔවුන්ගේ අවදානය තවමත් මේ වෙත යොමු නොවීම කණගාටුවට කරුණක් බව ගොවීන් පැවසීය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්