උතුරු පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මෙරට ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් බ්‍රයිස් හච්චෙස්සන් මහතා හා  උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර පි.එස්.එම්.චාර් ල්ස් මහත්මිය අතර විශේෂ සාකච්ජාවක් යාපනය පිහිටි උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි.

ඊයේ(10) මෙම විශේෂ සාකච්ජාව පැවති බව වාර්තා වෙයි.

උතුරු පළාතේ සංචාරයකට එක්වු ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස්වරයා හා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය අතර පැවැත්වු සාකච්ජාවේදී යුද්ධය හේතුවෙන් ස්වාමිපූරුෂයන් ජිවිතක්ෂයට පත්වු පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීම හා අදාළ පවුල්වල දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු නැංවීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ජා කළ බව

වාර්තා වෙයි.

ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස්වරයා එහිදි පැවසූවේ අදාළ කාන්තා මූලික පවුල්වල ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීම උදෙසා ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ උපකාර ලබාදීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බවයි.

යුද්ධයෙන් පසු උතුරු පළාතේ ජන ජිවිතය, නැවත පදිංචි කළ ජනතාවගේ යටිතල පහසුකම් හා උතුරු පළාතේ සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන්ද දෙපාර්ශවය එහිදි සාකච්ජා පැවැත්වු අතර, ඉදිරි වසර පහක කාලය තුළ උතුරු පළාතේ සංවර්ධන වැඩසටහන් රැසක් වෙනුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ සහයෝගය ලබාදෙන බවද ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස්වරයා එහිදි පැවසුවේය.

සාකච්ජාව වෙනුවෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාල නිලධාරීන්, උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලේකම් එස්.සත්‍යශීලන් මහතා ඇතුළු පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්