අද දිවයිනේ ඌව, නැගෙනහිර සහ උතුරුමැද පළාත්වලත් මාතලේ සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින්විට වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයක පස්වරු කාලයේ වැසි ඇතිවිය හැකි බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව තවදුරටත් පවසා සිටියා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්