භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා යෝජිත පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් දෙවන ලැයිස්තුවට අයත් නිෂ්පාදන කඩිනමින් තහනම් කරන ලෙස පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට උපදෙස් දී තිබෙන බව පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් තහනම් කිරීමට නියමිත දෙවන ලැයිස්තුවට ඇතුළත් නිර්දේශ කර ඇති පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන පහතින් දැක්වේ.

01. කමිස ඇසුරුම්වල ඇති Shirt Clip.

02. එක්වරක් පමණක් භාවිත කර ඉවත ලන ප්ලාස්ටික් හැඳි, ගෑරුප්පු, පිහි ආහාර පෙට්ටි, යෝගට් / අයිස්ක්‍රිම් හැඳි, ආහාර ඇසුරුම් හා කෝප්ප, පිඟන්.

03. පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික්වලින් සකසන ලද පොස්ටර්, දැන්වීම්, කටවුට් හා විවිධ මාදිලියේ දැන්වීම්.

04. . එක්වරක් පමණක් භාවිත කර ඉවත ලන බීම බට (Straws) හා බීම කළතන (Stirrers).

05. මිලිමීටර් 400 -500 දක්වා පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික්වලින් නිෂ්පාදිත කුඩා ප්‍රමාණයේ සිලි සිලි බෑග් හා ෂොපිං බෑග් හා ග්‍රොසරි බෑග්.

06. PET හා PVCවලින් නිෂ්පාදිත මි.ලී 400ට අඩු කුඩා බෝතල්.

07. හඳුන්කූරු හා පහන්තිර ඇසුරුම් සඳහා පොලිතීන් යොදා ගැනීම.

08. පලතුරු හා එළවළු තැලීම වළක්වා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන Food Wrappers.

09. ක්ෂුද්‍ර ප්ලාස්ටික් අඩංගු හෝ ක්ෂුද්‍ර ප්ලාස්ටික් ඇට (Bead) අඩංගු පුද්ගලික සෞඛ්‍යරක්ෂණ ආලේපණ Personnel care Products.

10. උණුසුම් ආහාර ද්‍රව්‍ය පිරිනැමීම සඳහා භාවිතා කරන ද්‍රව්‍ය .එනම්, ඉඳිආප්ප තට්ටු, ප්ලාස්ටික් හැඳි හා කෝප්ප යනාදිය.

11. PET හා PVCවලින් නිෂ්පාදිත මි.ලී 750ට අඩු ප්‍රමාණයේ බෝතල්.

මෙම සියලුම භාණ්ඩ නිපදවීම සඳහා පරිසර හිතකාමී විකල්ප ද්‍රව්‍ය හඳුන්වා දීමට ද කටයුතු යොදා ඇතැයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්