ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට අමෙරිකානු බොරතෙල් වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් බැරලයක අනාගත මිල ගණන් සෘණ අගයක් ගෙන තිබෙනවා.

තවදුරටත් බොරතෙල් ගබඩා කිරීමේ පහසුකම් නැතිවනු ඇතැයි බියට පත් නිෂ්පාදකයන්, සිය වෙළෙඳ භාණ්ඩ අලෙවි කරගැනීමට ගැණුම්කරුවන්ට මුදල් ගෙවීම ඊට හේතුවයි.

මේ අනුව ඇමරිකානු වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් බැරලයක අනාගත මිල සටහන් වූයේ සෘණ ඩොලර් 37 යි සත 63 ක් ලෙසය.

කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ ලොව පුරා රටවල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය බිඳවැටීම හමුවේ බොරතෙල් ඉල්ලුම සීඝ්‍රයෙන් පහත වැටීම මෙලෙස මිල වාර්තාගත අයුරින් පහත වැටීමට හේතු විය.

අලෙවිය පහත වැටීම හමුවේ බොරතෙල් සමාගම් සිය අතිරික්ත නිෂ්පාදන ගබඩා කිරීමට, ටැංකි කුලියට ගැනීමට යොමු වූ අතර මෙය ඇමරිකානු බොරතෙල් වෙළෙඳපොළේ බොරතෙල් සඳහා සෘණ මිලක් ලැබීමට හේතුවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්