ඉතාලිය සංචාරක සීමා කිරීම් සහ ජනතාව ඒකරාශිවීම් ඇතුළු රටපුරා ක්‍රියාත්මක හදිසි තත්ත්වය කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ඉතාලිය තවදුරටත් දීර්ඝ කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මීට අමතරව රට අභ්‍යන්තර ගමනා ගමනයද සීමා කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්