ඉතාලියේ, මෙසීනාහිදී 70 හැවිරිදි ශ්‍රී ලාංකිකයකු මිය ගොස් තිබේ.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පැවසූවේ, කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය ගොස් ඇද්දැයි තානාපති කාර්යාලය මගින් සොයා බලමින් සිටින බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්