ගෝලීය වසංගතයක් වශයෙන් ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වන කොරෝනා වයිරසය හමුවේ ඉදිරියේදී ඇතිවන ආහාර හිඟයට පිළියමක් වශයෙන් රටේ ජනතාවට රටතුළම ආහාර නිෂ්පාදනය කඩිනම් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් ලෙසින්  ‘‘සෞභාග්‍යා ගෙවත්ත’’ නමින්  ගෙවතු දස ලක්ෂයක් වගාකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඊට සමගාමීව සමගාමීවwww.saubagya.lk නමින් විශේෂිත වෙබ් අඩවියක් මහවැලි කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග සහ ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා අතින් අද (02) විවෘත කෙරිණි.

නාගරික සහ අර්ධ නාගරික ජනතාව ඇතුලූ සමස්ත ජනතාව ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වන මෙම වැඩසටහනේදී බීජ වර්ග 5 කින් යුත් බීජ පැකැට්ටුවක් සහ ඊට අවශ්‍ය උපදෙස් පත්‍රිකාවක් රුපියල් 20ක් වැනි ඉතා සහන මිලකට ලබා දෙන අතර, තවත් වර්ග 3කින් යුත් එළවලූ පැල සහිත බදුනක් රුපියල් 20 ක සහන මිලකට කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් මගින් ජනතාවට ලබාදීමට සුදානම් කර ඇතැයි ද එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

මෙම සියලූ විස්තර  www.saubagya.lkවෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබාගත හැකි බවද මහවැලි කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග සහ ග‍්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්