පෙබරවාරි මාසයේ දිග හැරෙන තවත් අත්භූත හොලිවුඩ් චිත්‍රපටයක් ලෙස ‘ ෆැන්ටසි අයිලන්ඩ්’ හැදින්වීමට පුළුවන්. මිනිස් ග්‍රහනයෙන් තොර රජසිගත දුපතකට විනොදවනට එක්වන තරුණ පිරිසකට සිදුවන අත්භූත සිදුවීම් සහිත අත්භූත ආත්මයක් වටා මෙහි කතාව ගෙති ඇත. මයිකල් ඇන්තොනියොඅ හා මගට් ඩැනිෂ් , මෙහි ප්‍රධාන චරිත සදහා පණ පොවන අතර ජෙෆ් වුඩ්ලෝ විසින් අධ්‍යක්ෂණය කර ඇති මෙමෙ චිත්‍රපටය ඇමෙරිකානු ඩොලර්‍ මිලියන 07ක් වැනි අඩු පිරිවැයකින් නිර්මාණය කර තිබේ. පෙබරවාරි 14 වනිදා ප්‍රදර්ශනය වීමට නියමිත මෙම චිත්‍රපටය ” සෝනි පික්චර්ස්” සමාගමේ බෙදාහැරීමක් වෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්