අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක් පත් කර තිබේ. නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස අම්පාර මහාධිකරණ විනිසුරු කණිෂ්ක විජේරත්න මහතාව පත් කර ඇත. මේ මස 21 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ජනාධිපති කාර්යාලය මගින් මෙම පත්වීම සිදුකර ඇති බව එම කොමිසමේ ප්‍රකාශිකාවක පවසා ඇත. අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස කටයුතු කළ ජනාධිපති නීතිඥ සරත් ජයමාන්න මහතා එම ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමත් සමඟ පුරප්පාඩු වු තනතුර සඳහා මෙම පත්කිරීම සිදුකර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්