සිංහල – දෙමළ අලුත් අවුරුද්දට සමගාමීව අද(13) රාත්‍රියේ සියලුම විහාරස්ථානවල මහ සංඝරත්නය විසින් ආශිර්වාදාත්මක බොජ්ඣඬග සූත්‍ර දේශනාවක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

සමස්ත රටවැසි ජනතාවට අශිර්වාද පිණිස අද රාත්‍රී 7.30ට විහාරස්ථානවල සිටින මහ සංඝරත්නය විසින ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර යොදා ගනිමින් මෙම සූත්‍ර දේශනාව පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බව සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව අද රාත්‍රී 7.25ට සෑම විහාරස්ථානයකම ඝණ්ඨාරය තෙවරක් නාද කළ යුතු වෙයි.

රාත්‍රී 7.30ට නිවෙස්වල සිටින ගම්වාසීන් පංචශීලය සමාදන් කරවා අනතුරුව තුන් සූත්‍රය සජ්ඣායනය කර බොජ්ඣඬග සූත්‍රය හා ගිරිමානන්ද සූත්‍රය සජ්ඣායනා කොට දෙවියන්ට පිං දී ආශිර්වාද කිරීමෙන් මෙම වැඩ කටයුතු නිමා කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස සමස්ත ලංකා ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලය ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්