ඌව, නැගෙනහිර සහ උතුරුමැද පළාත්වලත් මාතලේ සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි වාර කිහිපයක් අදත් ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර, මහනුවර සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කවලත් ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව ස්ථාන කිහිපයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.
ඒ අතරම වයඹ, උතුරුමැද, උතුරු, මධ්‍යම, නැගෙනහිරසහ දකුණු පළාත්වල සුළගේවේගය විටින් විටපැ.කි.මී. 50 පමණ දක්වා වැඩි විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිතුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දක්වයි. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තව දුරටත් පවසා සිටියේ ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර සහ අවධානයෙන් සිටින ජනතාව දනුවත් කරන බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්